Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

 โรงเรียนบ้านสะทืด  เป็นโรงเรียนหนึ่งใน ต.หนองระฆัง อ.สนม  จ.สุรินทร์
มีครูและบุคลากรรวมทั้งหมด 7 คน  นักเรียนทั้งหมด 50 คน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงอีกหลาย ๆ ด้าน อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างนะครับ

Advertisements